Burgermeester of burgemeester

Twijfel je ook tussen ‘burgermeester’ en ‘burgemeester’? Alhoewel ‘burgermeester’ best logisch klinkt, is het toch ‘burgemeester’ Download awk. Zonder tussen-r dus! Het woordje ‘burge’ stamt af van het Middelnederlandse borch of burch/burcht, dat ‘stad’ betekent McCander 2. Die schrijfwijze hebben we in Nederland aangehouden. Het gekke is dat in Duitsland wél ‘Bürgermeister’ wordt geschreven. En…