Burgermeester of burgemeester

Burgermeester of burgemeester

Twijfel je ook tussen ‘burgermeester’ en ‘burgemeester’? Alhoewel ‘burgermeester’ best logisch klinkt, is het toch ‘burgemeester’. Zonder tussen-r dus! Het woordje ‘burge’ stamt af van het Middelnederlandse borch of burch/burcht, dat ‘stad’ betekent. Die schrijfwijze hebben we in Nederland aangehouden. Het gekke is dat in Duitsland wél ‘Bürgermeister’ wordt geschreven. En ook het woord ‘burgervader’,…