Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je alles over hoe ik met de door jou achtergelaten persoonlijke gegevens omga. Zo leg ik uit waar jouw gegevens zijn opgeslagen en voor welke doelen jouw gegevens zijn opgeslagen. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam deze verklaring periodiek te raadplegen.

 

1. ZonderFout.nl

Dit is de privacyverklaring van ZonderFout.nl.
ZonderFout.nl is een taalbureau dat zich richt op het helpen van ondernemers bij het publiceren van een taalkundig correcte en prettig leesbare tekst. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door ZonderFout.nl verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door ZonderFout.nl, neem dan gerust contact op!

info@zonderfout.nl | 06-24550992
ZonderFout.nl is een eenmanszaak die wordt gedreven door Marjoleine Schlösser.

2. Doel gegevens

ZonderFout.nl verzamelt persoonsgegevens voor een aantal doelen. Deze licht ik hieronder toe.

2.1 Nieuwsbrief Talige Trivia

ZonderFout.nl stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam, achternaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van ZonderFout.nl.

2.2 Contactformulier

Als jij het contactformulier van ZonderFout.nl invult op de website, verzamel ik de gegevens die jij hebt ingevuld. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om jouw gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden of om contact met je op te kunnen nemen, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en de reden van je contactverzoek.

2.3 Analytics

De website van ZonderFout.nl verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Jouw persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om met jou in contact te treden.

3. Ontvangers

De gegevens die jij achterlaat op de website van ZonderFout.nl worden verwerkt door:

3.1 MailMunch

Voor aanmelding van de nieuwsbrief, maak ik gebruik van pop-upformulieren van MailMunch. Wanneer jij je aanmeldt op de website voor de nieuwsbrief Talige Trivia via een pop-upformulier aanmeldt, worden jouw voornaam, achternaam en e-mailadres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen MailMunch.

3.2 MailChimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met MailChimp. Wanneer jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief Talige Trivia, worden jouw voornaam, achternaam en e-mailadres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen MailChimp.

3.3 Vimexx

De e-mail van ZonderFout.nl wordt gehost bij Vimexx. Als jij contact opneemt via het contactformulier of via e-mail, worden die betreffende e-mails opgeslagen op de servers van Vimexx.

3.4 WordPress

De website van ZonderFout.nl en de back-ups van de website worden gehost bij WordPress. De gegevens die jij achterlaat op de website van ZonderFout.nl worden opgeslagen op de servers van WordPress.

4. Opslagperiode

ZonderFout.nl bewaart jouw gegevens voor langere tijd, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij ik op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moet bewaren.

4.1 Nieuwsbrieven versturen

Jouw voornaam, achternaam en e-mailadres worden opgeslagen in MailChimp (en MailMunch indien je je via een pop-upformulier op de website hebt ingeschreven). De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kunt je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@zonderfout.nl.

4.2 Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met ZonderFout.nl via e-mail, dan worden de gegevens die jij meestuurt, zoals je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar na ons laatste contactmoment bewaard.

4.3 Analytics

De gegevens die Google Analytics op de website van ZonderFout.nl verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

5. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door ZonderFout.nl of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar ZonderFout.nl. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan de website van ZonderFout.nl beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van ZonderFout.nl privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.
Daarnaast is het domein van ZonderFout.nl ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

6. Jouw rechten

6.1 Recht op inzage

Je hebt het recht om de gegevens op te vragen die ZonderFout.nl van jou heeft vastgelegd en bewaart. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@zonderfout.nl of telefonisch contact met mij op te nemen. Ik stuur je dan een overzicht van jouw gegevens.

6.2 Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit door mij te laten rectificeren.
Je gegevens voor de nieuwsbrief kun je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke nieuwsbrief.

6.3 Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij ZonderFout.nl opgeslagen liggen ingeval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient ZonderFout.nl al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

6.4 Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij ZonderFout.nl vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@zonderfout.nl of telefonisch contact met mij op te nemen.

6.5 Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat ZonderFout.nl niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

6.6 Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat ZonderFout.nl jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruikmaken van deze rechten kan via info@zonderfout.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, het id-nummer en het BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

7. Plichten

ZonderFout.nl verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten van ZonderFout.nl via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten.
Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om te reageren op je vraag of om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan ZonderFout.nl de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn de gegevens die jij hebt gedeeld met ZonderFout.nl met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een
dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

ZonderFout.nl behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer ZonderFout.nl dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van ZonderFout.nl te beschermen. Daarbij probeer ik altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op via mijn contactgegevens.