Bij iemand in het gevlei of gevlij komen

Bij iemand in het gevlei of gevlij komen

Als je iets doet of zegt, alleen maar om bij iemand in de gunst te komen, omdat je verwacht dat je daar voordeel van hebt, dan probeer je bij diegene in het gevlij te komen.

Ja echt, met een lange ij.

Gevlij met een lange ij is het afgeleide zelfstandig naamwoord van het werkwoord vlijen, dat volgens Van Dale betekent: 1) ordelijk of op de vereise wijze neerleggen, 2) zacht, gemakkelijk of voorzichtig neerleggen, zó leggen dat het aangenaam rust en 3) zich voegen naar de vorm (de toon enz.) van het genoemde. De uitdrukking heeft te maken met de derde betekenis: je voegt je naar de vorm (mening/wensen) van een ander.

De verwarring ontstaat natuurlijk door het werkwoord vleien, met het afgeleide zelfstandig naamwoord gevlei, dat ‘de ijdelheid strelen’ of ‘naar de mond praten’ betekent. Zoals je ziet liggen de betekenissen van vleien en in het gevlij komen heel dicht bij elkaar, wat ook verklaart waarom veel mensen hier een korte ei i.p.v. een lange ij schrijven. Maar dat is dus niet goed. Al is deze uitdrukking waarschijnlijk wel de enige keer dat je gevlij schrijft, in alle andere gevallen schrijf je gevlei. Kijk maar:

  • Zij is niet gevoelig voor zijn gevlei.
  • Heeft je gevlei bij de baas effect gehad?

 

Weer wat geleerd!

Wil jij ook wekelijks meedoen met de taalquizjes op Facebook? Geef de pagina van ZonderFout.nl dan een vind-ik-leuk en doe mee!

Taalweetje_1