Een op de vijf schrijft/schrijven

Is het ‘Een op de vijf mensen schrijft dit verkeerd’ of ‘Een op de vijf mensen schrijven dit verkeerd’?

De juiste schrijfwijze is ‘Een op de vijf mensen SCHRIJFT dit verkeerd.’

Vooral in de spreektaal wordt dit foutje regelmatig gemaakt, in de schrijftaal komt de fout wat minder vaak voor keynote 무료 다운로드.

De persoonsvorm (het werkwoord ‘schrijft’) wordt hier in het enkelvoud geschreven, omdat het werkwoord hoort bij ‘een’ – en dat is enkelvoud Winnings 2012 Download. De verwarring ontstaat natuurlijk door het meervoud ‘mensen’, maar dat is niet het onderwerp van de zin.

Er wordt wel meervoud gebruikt als het om meer dan een persoon gaat:

Hetzelfde geldt als er ‘van’ wordt gebruikt i.p.v. ‘op’:

Weer wat geleerd!

Wil jij ook wekelijks meedoen met taalquizjes op Facebook ms office 2010 crack? Geef de pagina van ZonderFout.nl dan een vind-ik-leuk en doe mee!

Taalweetje_1