Een op de vijf schrijft/schrijven

Is het ‘Een op de vijf mensen schrijft dit verkeerd’ of ‘Een op de vijf mensen schrijven dit verkeerd’?

De juiste schrijfwijze is ‘Een op de vijf mensen SCHRIJFT dit verkeerd.’

Vooral in de spreektaal wordt dit foutje regelmatig gemaakt, in de schrijftaal komt de fout wat minder vaak voor.

De persoonsvorm (het werkwoord ‘schrijft’) wordt hier in het enkelvoud geschreven, omdat het werkwoord hoort bij ‘een’ – en dat is enkelvoud. De verwarring ontstaat natuurlijk door het meervoud ‘mensen’, maar dat is niet het onderwerp van de zin.

Er wordt wel meervoud gebruikt als het om meer dan een persoon gaat:

  • Drie op de vijf mensen schrijven dit verkeerd.

Hetzelfde geldt als er ‘van’ wordt gebruikt i.p.v. ‘op’:

  • Een van de vijf mensen schrijft dit verkeerd.
  • Drie van de vijf mensen schrijven dit verkeerd.
Weer wat geleerd!

Wil jij ook wekelijks meedoen met taalquizjes op Facebook? Geef de pagina van ZonderFout.nl dan een vind-ik-leuk en doe mee!

Taalweetje_1